STEAM là gì?

STEAM = STEM + A


Tìm hiểu về giáo dục STEAMQ Khoa Học và Công Nghệ được giải thích thông qua Kỹ Thuật và Nghệ Thuật, tất cả đều dựa trên các yếu tố của Toán Học.

Khoa Học
Những gì tồn tại trong tự nhiên và nó bị tác động như thế nào (Rutherford & Ahlgren)

Công Nghệ
Những gì do con người tạo ra hoặc "đổi mới, thay đổi, điều chỉnh môi trường tự nhiên để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của con người" (ITEA, 2000)

Kỹ Thuật
Nghiên cứu, Phát triển, Thiết kế và Phát minh

Nghệ Thuật
Thủ công mỹ nghệ, Ngôn ngữ & Văn chương, Vận động và thể thao.

Toán
Nghiên cứ về số, mối quan hệ giữa các biểu tượng, khuôn mẫu hình học, lập luận, xác suất.www.steam.edu.vn
Thế giới Steam - tương lai của bé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét